Poznaj 5 powodów by chronić się przedd krztuścem i zapytaj o szczepienie lekarza

POZNAJ 5 POWODÓW

by chronić się przed krztuścem
i zapytaj o szczepienie lekarza

Referencje

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lung disease including asthma and adult vaccination. Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/vaccines/adults/recvac/health-conditions/lung-disease.html (dostęp: 09.2021)
  2. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 117., http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf; (dostęp: 09.2021)
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego na stronie https://pl.gsk.com/pl/
  4. Rumik A., Paradowska-Stankiewicz I., Krztusiec w Polsce w 2017 r., PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(3): 289-295
  5. PSO, http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf, (dostęp: 02.2021)
  6. 19 NIZP-PZH, https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-dlugo-utrzymuje-sie-ochrona-poszczepienna-po-podaniu-szczepionki-przeciw-krztuscowi/, (dostęp: 02.2021)
  7. WHO, https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic, (dostęp: 02.2021)
  8. Kuchar E. Krztusiec – dlaczego szczepienia przeciw niemu są tak ważne? https://www.byczdrowym.info/immunologia/krztusiec-dlaczego-szczepienia-przeciw-niemu-sa-tak-wazne/ dostęp na 28.10.21.
  9. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/dtap-tdap-vaccine.html; (dostęp: 04.2021)