Umów się na konsultację z lekarzem

PROFILAKTYKA krztuśca - szczepienia

JAK SIĘ CHRONIĆ

NAJLEPSZYM sposobem zapobiegania krzuścowi są szczepienia1

Krztusiec, choroba zakażna - szczepionka jest najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie

x 10 LAT

SZCZEPIENIA przeciwko krztuścowi zalecane są wszystkim osobom dorosłym w postaci pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat2

Krztusiec, błonica, tężec - szczepienie podawane w jednej dawce chroni przed tymi chorobami

Tdap
błonica
tężec
krztusiec

JEDNA DAWKA
szczepionki stanowi również profilaktykę tężca i błonicy3

Szczepienia na krztusiec u dorosłych powinno być powtarzane co 10 lat, bo odporność na koklusz nie jest trwała

Dorośli powinni regularnie się szczepić, ponieważ odporność na krztusiec jest nietrwała, z czasem zanika – zarówno po szczepieniu, jak i zachorowaniu.4 Dlatego zaleca się podawanie szczepień przypominających przeciwko krztuścowi, które zapewniają odporność do 10 lat.5,6

ZASADNOŚĆ szczepienia przeciwko krztuścowi w trakcie pandemii covid-19

Szczepionka dla dorosłych na trio: krztusiec, błonica, tężec - szczepienie na choroby zakaźne układu oddechowego jest zalecane przez WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia)

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca w czasie pandemii realizację szczepień przeciwko infekcjom układu oddechowego - w tym przeciwko krztuścowi u dorosłych, zwłaszcza wśród osób starszych i z chorobami współistniejącymi.7

SZCZEPIENIA przeciwko krztuścowi

Szczepienia przypominające przeciwko krztuścowi u dorosłych są realizowane szczepionkami skojarzonymi, przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (Tdap)5, które są dobrze tolerowane.9

Krztusiec - szczepienie na tę chorobę, w jednej dawce z błonicą i tężcem jest zalecane osobom dorosłym, by uniknąć poważnych powikłań

Najczęstszymi możliwymi działaniami niepożądanymi są: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie lub obrzęk), łagodna gorączka, ból głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha.9

Referencje

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lung disease including asthma and adult vaccination. Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/vaccines/adults/recvac/health-conditions/lung-disease.html (dostęp: 09.2021)
  2. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 117., http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf ; (dostęp: 09.2021)
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego na stronie https://pl.gsk.com/pl./
  4. Rumik A., Paradowska-Stankiewicz I., Krztusiec w Polsce w 2017 r., PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(3): 289-295
  5. PSO, http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf, (dostęp: 02.2021)
  6. 19 NIZP-PZH, https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-dlugo-utrzymuje-sie-ochrona-poszczepienna-po-podaniu-szczepionki-przeciw-krztuscowi/ , (dostęp: 02.2021)
  7. WHO, https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic, (dostęp: 02.2021)
  8. Kuchar E. Krztusiec – dlaczego szczepienia przeciw niemu są tak ważne? https://www.byczdrowym.info/immunologia/krztusiec-dlaczego-szczepienia-przeciw-niemu-sa-tak-wazne/ dostęp na 28.10.21.
  9. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/dtap-tdap-vaccine.html; (dostęp: 04.2021)