Umów się na konsultację z lekarzem

PROFILAKTYKA krztuśca - szczepienia

JAK SIĘ CHRONIĆ

NAJLEPSZYM sposobem zapobiegania krzuścowi są szczepienia1

Krztusiec, choroba zakażna - szczepionka jest najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie

x 10 LAT

SZCZEPIENIA przeciwko krztuścowi zalecane są wszystkim osobom dorosłym w postaci pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat2

Krztusiec, błonica, tężec - szczepienie podawane w jednej dawce chroni przed tymi chorobami

Tdap
błonica
tężec
krztusiec

JEDNA DAWKA
szczepionki stanowi również profilaktykę tężca i błonicy2

Szczepienia na krztusiec u dorosłych powinno być powtarzane co 10 lat, bo odporność na koklusz nie jest trwała

Dorośli powinni regularnie się szczepić, ponieważ odporność na krztusiec jest nietrwała, z czasem zanika – zarówno po szczepieniu, jak i zachorowaniu.3 Dlatego zaleca się podawanie szczepień przypominających przeciwko krztuścowi, które zapewniają odporność do 10 lat.4,5

ZASADNOŚĆ szczepienia przeciwko krztuścowi w trakcie pandemii COVID-19

Szczepionka dla dorosłych na trio: krztusiec, błonica, tężec - szczepienie na choroby zakaźne układu oddechowego jest zalecane przez WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia)

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca w czasie pandemii realizację szczepień przeciwko infekcjom układu oddechowego - w tym przeciwko krztuścowi u dorosłych, zwłaszcza wśród osób starszych i z chorobami współistniejącymi.6

SZCZEPIENIA przeciwko krztuścowi

Szczepienia przypominające przeciwko krztuścowi u dorosłych są realizowane szczepionkami skojarzonymi, przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (Tdap)4, które są dobrze tolerowane.8

Krztusiec - szczepienie na tę chorobę, w jednej dawce z błonicą i tężcem jest zalecane osobom dorosłym, by uniknąć poważnych powikłań

Najczęstszymi możliwymi działaniami niepożądanymi są: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie lub obrzęk), łagodna gorączka, ból głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha.8

W SEZONIE SZCZEPIEŃ przeciwko grypie warto zapytać lekarza o jednoczesne szczepienie przeciw:

grypa grypie
krztusiec krztuścowi9
Takie rozwiązanie to sposób na rozszerzenie zalecanego zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego podczas tej samej wizyty szczepiennej.10,11

Referencje

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lung disease including asthma and adult vaccination. Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/vaccines/adults/recvac/health-conditions/lung-disease.html (dostęp: 09.2021)
 2. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022. http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/85/akt.pdf ; (dostęp: 02.2021)
 3. Rumik A., Paradowska-Stankiewicz I., Krztusiec w Polsce w 2017 r., PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(3): 289-295
 4. PSO, http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf, (dostęp: 02.2021)
 5. 19 NIZP-PZH, https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-dlugo-utrzymuje-sie-ochrona-poszczepienna-po-podaniu-szczepionki-przeciw-krztuscowi/ , (dostęp: 02.2021)
 6. WHO, https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic, (dostęp: 02.2021)
 7. Kuchar E. Krztusiec – dlaczego szczepienia przeciw niemu są tak ważne? https://www.byczdrowym.info/immunologia/krztusiec-dlaczego-szczepienia-przeciw-niemu-sa-tak-wazne/ dostęp na 28.10.21.
 8. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/dtap-tdap-vaccine.html; (dostęp: 04.2021)
 9. https://www.hullccg.nhs.uk/importance-of-flu-and-whooping-cough-vaccination/ (dostęp: 09.2022)
 10. Program Szczepień Ochronnych na rok 2022: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/85/ (dostęp: sierpień2022).
 11. Dr n. med. A. Matkowska-Kocjan, dr n med. M. Rorat, dr n. med. I. Małecka, Koadministracja szczepień, Medycyna Praktyczna; dostęp na https://i.vww.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/ 256612,koadministracja-szczepionek (sierpień 2022).